Arxiu mensual: març de 2017

Ja ens hem adherit al Pacte Nacional pel Referèndum!

Més de 100.000 persones i entitats ja hem signat el Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que ens permetrà votar aquest any.

El Pacte es va constituir el desembre de 2016 i aplega entitats socials, culturals i polítiques que treballen per aconseguir celebrar el Referèndum de forma efectiva, tal i com reclamen un 80% dels catalans i catalanes.

Necessitem que signis aquest Manifest per blindar la votació que ens permetrà decidir el nostre futur a les urnes!

Adhereix-te al Pacte!

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament aquest dimecres

Aquest dimecres 22 de març, a 2/4 de nou del vespre, hi ha convocat un Ple de l’Ajuntament de les Preses en sessió ordinària (Sessió 02/2017)

Us recordem que els plens municipals són oberts al públic i que es pot demanar la paraula al torn de precs i preguntes

Aquesta vegada, l’ordre del dia no està disponible al Portal de Transparència de l’Ajuntament de les Preses (Convocatòries de sessions del ple). Us el detallem tot seguit:

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
2. Despatx oficial.
3. Comunicacions d’alcaldia.
4. Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’habitants de les Preses amb efectes a 1 de gener de 2016.
5. Proposta d’aprovació d’un conveni per a la delegació de l’exercici de la competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics.
6. Proposta d’aprovació d’una moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
7. Proposta d’aprovació d’una moció per a la millora de la línia R3 i el reconeixement de l’Estació de Torelló com a estació de referència al a Garrotxa.
8. Proposta de ratificació del Pla pressupostari a mig termini, corresponent als exercicis 2017-2020.
9. Proposta d’aprovació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Preses.
10. Proposta d’aprovació d’una moció en relació a la Sentència del Tribunal constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2016.
12. Proposta de celebració de la Junta General d’EMPRIS, SL (aprovació dels comptes anuals, del resultat de l’exercici i de la gestió del’Òrgan d’Administració de la societat durant l’exercici 2016; així com l’aprovació de l’acta).
13. Proposta d’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
14. Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm. MC 17-01).
15. Punts d’urgència.
16. Precs i preguntes.